Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.600.347

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt
Khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy quyết định cưỡng chế thu hồi đất trái luật
Bài viết Tú Cao 31/08/2019
Nhà nước có quyền thu hồi đất của người dân vì mục đích quốc phòng, an ninh hay để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng,… Việc làm này là cần thiết, tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, những người, cơ quan có thẩm quyền đã cưỡng chế t
Khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy quyết định thu hồi đất trái luật
Bài viết Tú Cao 31/08/2019
Nhà nước có quyền thu hồi đất của người dân vì mục đích quốc phòng, an ninh hay để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng,… Đây là việc làm cần thiết, tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, người đứng đầu, cơ quan có thẩm quyền ban hành qu
Tư vấn pháp lý liên quan đến việc hỗ trợ, bồi thường, tái định cư
Bài viết Tú Cao 31/08/2019
Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở hoặc nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở, không đủ điều kiện để được cấp phép xây dựng nhà ở thì đượ
Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến nhà ở
Bài viết Tú Cao 31/08/2019
Như chúng ta đã biết, tranh chấp về quyền sở hữu nhà dạng tranh chấp phổ biến trong tất cả các dạng tranh chấp thuộc lĩnh vực pháp luật dân sự.
Tư vấn pháp lý liên quan đến việc thu hồi đất trái luật
Bài viết Tú Cao 31/08/2019
Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội; và thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, khi có căn cứ cho rằng việc thu hồi đất trái pháp luật, chủ sở hữu quyền sử dụng đất có quyền yêu cầu
Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất
Bài viết Tú Cao 31/08/2019
Giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất thực chất là giải quyết tranh chấp giữa các bên liên quan đến tranh chấp đất đai, theo quy định tại khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 thì đây là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất

Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp

Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa

Dịch Vụ Tư Vấn Ly Hôn

Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai

Dịch Vụ Tham Gia Giải Quyết Tranh Chấp Tại Tòa Án

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS

phone-icon