Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.600.347

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt
Soạn thảo và đăng ký các giao dịch bảo đảm
Bài viết Tú Cao 05/05/2020
Giao dịch bảo đảm là giao dịch được xác lập song song với giao dịch chính, nhằm đảm bảo cho giao dịch chính được thực hiện đúng và đầy đủ. Giao dịch bảo đảm có thể hình thành từ sự thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Việc đăng ký giao dịch bảo đả
Tư vấn và soạn thảo cam kết đấu thầu, cam kết thực hiện nghĩa vụ, cam kết bảo lãnh
Bài viết Tú Cao 04/05/2020
Đối với giao dịch có giá trị lớn, các bên thường phải lập thêm văn bản cam kết, bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ đã được thỏa thuận. Những văn bản này có vai trò quan trọng không kém văn bản thỏa thuận chính, do đó, việc soạn thảo cam kết đấu thầu, cam
Dịch vụ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng
Bài viết Tú Cao 18/03/2020
Công ty Luật Apolo Lawyers chuyên cung cấp những dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực tài chính và ngân hàng như tư vấn soạn thảo hợp đồng, tham gia giải quyết tranh chấp tại cấp Tòa án có thẩm quyền.

Dịch Vụ Tham Gia Giải Quyết Tranh Chấp Tại Tòa Án

Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp

Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai

Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa

Dịch Vụ Tư Vấn Ly Hôn

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS

phone-icon