Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.600.347

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt
Dịch vụ Xin cấp Sổ hồng cho căn hộ chung cư mua trực tiếp từ nhà đầu tư
Bài viết Tú Cao 01/04/2020
Công ty Luật Apolo Lawyers xin giới thiệu đến Quý khách hàng dịch vụ Xin cấp Sổ hồng cho căn hộ chung cư mua trực tiếp từ nhà đầu tư. Mô tả sơ lược các công việc được thực hiện trong phạm vi dịch vụ như sau:
Dịch vụ Tư vấn các khoản phí, lệ phí khi xin cấp Sổ hồng căn hộ chung cư mua trực tiếp từ nhà đầu tư
Bài viết Tú Cao 01/04/2020
Công ty Luật Apolo Lawyers xin giới thiệu đến Quý khách hàng dịch vụ Tư vấn các khoản phí, lệ phí khi xin cấp Sổ hồng căn hộ chung cư mua trực tiếp từ nhà đầu tư. Mô tả sơ lược các công việc được thực hiện trong phạm vi dịch vụ như sau:
Khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, nhà ở
Bài viết Tú Cao 31/08/2019
Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình, người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân c
Khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy quyết định cưỡng chế thu hồi đất trái luật
Bài viết Tú Cao 31/08/2019
Nhà nước có quyền thu hồi đất của người dân vì mục đích quốc phòng, an ninh hay để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng,… Việc làm này là cần thiết, tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, những người, cơ quan có thẩm quyền đã cưỡng chế t
Khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy quyết định thu hồi đất trái luật
Bài viết Tú Cao 31/08/2019
Nhà nước có quyền thu hồi đất của người dân vì mục đích quốc phòng, an ninh hay để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng,… Đây là việc làm cần thiết, tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, người đứng đầu, cơ quan có thẩm quyền ban hành qu
Tư vấn pháp lý liên quan đến việc hỗ trợ, bồi thường, tái định cư
Bài viết Tú Cao 31/08/2019
Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở hoặc nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở, không đủ điều kiện để được cấp phép xây dựng nhà ở thì đượ

Tranh Chấp Tại Tòa Án

Dịch Vụ Tư Vấn Ly Hôn

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS