Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.600.347

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Đầu tư tại Việt Nam theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế

Trong quá trình Việt Nam đang từng bước chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, Chính phủ luôn ban hành và áp dụng những chính sách ưu đãi nhất nhằm thu hút đầu tư tại Việt Nam. Do đó, hình thức đầu tư tại Việt Nam rất đa dạng, bao gồm: (i) Đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế; (ii) Đầu tư theo hình thức góp vốn; (iii) Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP; (iv) Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu những nội dung cơ bản về hình thức đầu tư tại Việt Nam thông qua hình thức thành lập tổ chức kinh tế.

Hoạt động đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế được quy định tại Điều 22 Luật Đầu tư năm 2014. Đây là hình thức được áp dụng bởi nhà đầu tư trong nước lẫn nhà đầu tư nước ngoài. 

Tuy nhiên, khi áp dụng hình thức này để đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng những điều kiện sau:

-  Có dự án đầu tư.

-  Thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

-  Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

-  Sở hữu vốn điều lệ không hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ trường hợp pháp luật có quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, các quỹ đầu tư chứng khoán, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước.

Ngoài ra, tổ chức kinh tế nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

-  Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

-  Có tổ chức kinh tế là công ty hợp danh này có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

-  Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc một trong các trường hợp trên thì thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước.

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì được làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

Những điểm cần lưu ý:

-  Tách bạch thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp với thủ tục về đăng ký đầu tư;

-  Việc đầu tư thành lập tổ chức kinh tế phải đảm bảo điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài;

-  Một số trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Cẩm Tú

Trong trường hợp Quý khách cần sự tư vấn trực tiếp từ Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Công ty Luật APOLO LAWYERS.

Dịch Vụ Tư Vấn Ly Hôn

Dịch Vụ Tham Gia Giải Quyết Tranh Chấp Tại Tòa Án

Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa

Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp

Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS

phone-icon