Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.600.347

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Vì dịch Covid-19 người thuê có được tự ý giảm tiền thuê nhà hay không?

Vừa qua, vì lý do dịch Covid -19 mà nhiều tranh chấp phát sinh giữa chủ nhà và người thuê nhiều rường hợp người thuê nhà tự ý giảm tiền thuê nhà, để đảm bảo lợi ích của mình Apolo Lawyers – Hotline 0979 48 98 79 luôn đồng hành cùng Quý khách hàng, tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong hợp đồng thuê nhà.

1. Dịch Covid – 19 có phải sự kiện bất khả kháng?

Theo Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015 quy định sự kiện bất khả kháng là:

“Sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép gồm có ba dấu hiệu sau đây:

  •  Là sự kiện Khách quan;
  • Không thể lường trước được;
  • Không thể giải quyết, khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép”.

Trong một số hợp đồng thuê nhà, các bên đã đưa “dịch bệnh” vào danh sách các sự kiện bất khả kháng, nhưng cho đến nay, rất ít các hợp đồng có đề cập. Điều này dẫn đến nhiều tranh chấp phát sinh giữa người thuê và chủ nhà, cho dù có đề cập cũng dễ dẫn đến không thống nhất cách hiểu khác nhau.

Vì dịch Covid - 19 người thuê có được tự ý giảm tiền thuê nhà không?

Như vậy, việc chứng minh dịch Covid – 19 là sự kiện bất khả kháng làm căn cứ để người thuê không thực hiện đúng nghĩa vụ được miễn trách nhiệm dân sự bao gồm cả trách nhiệm trong quan hệ hợp đồng thuê nhà là điều tất yếu. Tuy nhiên, Covid-19 nói chung không phải là căn cứ đương nhiên để áp dụng quy định pháp luật về sự kiện bất khả kháng nhằm miễn trách nhiệm cho tất cả các trường hợp vi phạm nghĩa vụ trả tiền thuê nhà. Việc xem xét căn cứ sự kiện bất khả kháng để giảm tiền thuê nhà còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, trong từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể; Trên cơ sở thỏa thuận của các bên trong hợp đồng và các quy định pháp luật.

2. Bên thuê có được tự ý giảm giá thuê nhà không?

Căn cứ Điều 417 Bộ luật Dân sự 2015 tiền thuê nhà được thỏa thuận bằng văn bản giữa người thuê và chủ nhà, trong đó:

  • Người thuê có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà.
  • Chủ nhà giao nhà cho người thuê sử dụng.

Về nguyên tắc, các bên phải thực hiện thỏa thuận cho thuê nhà theo các điều khoản đã quy định tại hợp đồng mà hai bên đã ký kết. Đặc biệt, nếu có sự thay đổi, bổ sung, sửa đổi thì cần phải có sự đồng ý của cả hai và thậm chí còn phải thể hiện bằng văn bản (nếu hợp đồng quy định).

Do đó, khi không có sự đồng ý của bên cho thuê mà bên thuê tự ý giảm tiền thuê nhà vi phạm hợp hợp đồng.

3. Trong trường hợp nào thì người thuê được giảm tiền trái pháp luật?

Vì dịch Covid-19 người thuê có được ý giảm tiền thuê nhà không?

Cụ thể nghĩa vụ trả tiền thuê nhà là nghĩa vụ bắt buộc của người thuê theo quy định tại Điều 481 Bộ luật Dân sự năm 2015 nên bên thuê phải thanh toán tiền thuê theo thỏa thuận của hai bên. Trong các trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận về sự kiện bất khả kháng thì khi gặp khó khăn vì dịch Covid – 19 người thuê tự ý giảm tiền thuê nhà mà không có các căn cứ sau:

  • không gửi yêu cầu được miễn, giảm tiền thuê nhà;
  • Không có căn chứng minh vì dịch Covid là sự kiện bất khả kháng, tự ý không trả tiền thuê hoặc tự giảm tiền thuê.

Các hành vi này có thể được xem xét là là vi phạm pháp luật, cụ thể là vi phạm hợp đồng thuê nhà giữa các bên. Để đảm bảo lợi ích của mình và giải quyết tranh chấp nhanh chóng Quý khách nên tham khảo ý kiến tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà của Luật sư chúng tôi thông quan hotline 0979 48 98 79 để được tư vấn ngay.

>>>Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê nhà

APOLO LAWYERS

 

 

 

 

Dịch Vụ Tư Vấn Ly Hôn

Dịch Vụ Tham Gia Giải Quyết Tranh Chấp Tại Tòa Án

Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp

Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa

Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS

phone-icon