Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.600.347

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Các loại cổ phần trong Công ty cổ phần

Trong bài viết này, hãy cùng Apolo Lawyers (0903.419.479) tìm hiểu cụ thể về một loại hình doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay đó là công ty cổ phần.

Trên thực tế, có rất nhiều loại hình doanh nghiệp, trong đó công ty cổ phần là loại hình phổ biến và mang nhiều yêu cầu pháp lý cần những chủ thể kinh doanh, sáng lập cần chú ý.  

1. Công ty cổ phần là gì?

Theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.”

Như vậy, theo nội dung trên, Công ty cổ phần thường có cổ phần là vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau và cổ đông là các cá nhân, tổ chức góp vốn vào doanh nghiệp, thông qua việc sở hữu cổ phần.

Xem thêm: Các loại cổ phần trong Công ty cổ phần

dich-vu-luat-su-apolo-lawyers

2. Cổ phần là gì?

Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 111 Luật Doanh Nghiệp 2020:

“Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần”

Có thể thấy, cổ phần là những phần nhỏ sau khi được chia bằng nhau của vốn điều lệ. Về cơ bản, có nhiều loại cổ phần khác nhau trong Công ty cổ phần. Bao gồm cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi. Trong đó, cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có trong Công ty cổ phần.

3. Các loại cổ phần

Theo quy định tại Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ phần bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Đối với mỗi loại cổ phần trong công ty cổ phần sẽ có những đặc điểm khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc, cổ đông sở hữu loại cổ phần nào sẽ có quyền và nghĩa vụ tương ứng với loại cổ phần đó.

3.1 Cổ phần phổ thông:

Đây là cổ phần phải có trong Công ty cổ phần. Theo đó, cổ phần phổ thông được dùng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết được gọi là cổ phần phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết có lợi ích kinh tế và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết. Ngoài ra, theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, cổ phần phổ thông không thể chuyển thành cổ phần ưu đãi tuy nhiên cổ phần ưu đãi vẫn có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3.2 Cổ phần ưu đãi

Bên canh với cổ phần phổ thông còn có cổ phần ưu đãi. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi được gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi còn được chia thành các loại sau đây:

 • Cổ phần ưu đãi cổ tức

 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết

 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại

 • Cổ phần ưu đãi khác theo Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán

Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi tùy theo loại cổ phần trong công ty cổ phần mà mình sở hữu sẽ có quyền và nghĩa vụ tương ứng được quy định tại Điều 116, Điều 117, Điều 118 và Điều 119 của Luật Doanh nghiệp 2020.

Xem thêm: Tranh chấp giữa các cổ đông trong công ty cổ phần

dich-vu-luat-su-apolo-lawyers

4. Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ thành lập Công ty cổ phần của Apolo Lawyers

Apolo Lawyers là công ty luật uy tín tại TP. Hồ Chí Minh với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý dày dạn kinh nghiệm, làm việc chuyên nghiệp và nhiệt tình. Theo đó, chúng tôi tự tin trở thành đối tác pháp lý đáng tin cậy trong việc tư vấn, hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục thành lập Công ty cổ phần. Cụ thể như sau:

 • Tư vấn lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp

 • Tư vấn chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp cho hoạt động doanh nghiệp

 • Tư vấn cách đặt tên, đăng ký nhãn hiệu (nếu có)

 • Tư vấn thủ tục góp vốn, thủ tục chuyển giao quyền sở hữu tài sản góp vốn

 •  Soạn và nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Nhận mã số thuế/mã số doanh nghiệp/mã số xuất nhập khẩu

 • Đăng ký khắc con dấu tròn cho Công ty

 • Thông báo đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp

Quý khách hàng nếu có nhu cầu trong việc tư vấn, hỗ trợ các thủ tục thành lập doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với Công ty Luật Apolo Lawyers qua email: contact@apolo.com.vn hoặc số điện thoại: 0903.419.479  để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ pháp lý.

 

​APOLO LAWYERS

 

Dịch Vụ Tư Vấn Ly Hôn

Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai

Dịch Vụ Tham Gia Giải Quyết Tranh Chấp Tại Tòa Án

Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa

Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS

phone-icon