Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.600.347

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Có được chuyển nhượng quyền sử dụng đất tái định cư khi chưa được cấp GCN không

Tái định cư là chính sách của Nhà nước để hỗ trợ những người bị thu hồi đất có điều kiện duy trì và ổn đình đời sống. Tuy nhiên, trên thực tế, vì nhiều lý do khác nhau, người được nhận suất tái định cư bằng đất ở đã chuyển nhượng lại cho người khác khi chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Như vậy, hành vi này có phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không?

Khoản 1 Điều 502 BLDS năm 2015 quy định: “Hợp đồng về quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản theo hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này, pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Điểm a khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

(i) Có Giấy chứng nhận;

(ii) Đất không có tranh chấp;

(iii) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

(iv) Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì điều kiện tiên quyết là người chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có giấy chứng nhận và các bên phải thực hiện thông qua hợp đồng. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Thủy Lê

(Nguồn: luatsutructuyen.vn)

Trong trường hợp Quý khách cần sự tư vấn trực tiếp từ Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Công ty Luật APOLO LAWYERS.

Dịch Vụ Tham Gia Giải Quyết Tranh Chấp Tại Tòa Án

Dịch Vụ Thành Lập Doanh Nghiệp

Dịch Vụ Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai

Dịch Vụ Tư Vấn Ly Hôn

Dịch Vụ Đăng Ký Nhãn Hiệu Hàng Hóa

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS

phone-icon